Nieuws / Evenementen

dinsdag 18 augustus 2015

Scheurherstel en funderingsherstel rijksmonument Suwald

Recentelijk heeft Target Fixings een rijksmonument in Suwald constructief versterkt. De scheurvorming in het metselwerk en verzakkingen van de fundering zijn hierbij aangepakt.

Voorafgaand aan het project hebben wij in goed overleg met Monumenten Advies Noord gekeken wat de verschillende oorzaken waren voor het optreden van scheurvorming in het metselwerk en de verzakkingen van de fundering. Omdat het monument bestond uit een boerderij waarbij in het verleden verschillende delen zijn aangebouwd was dit geen gemakkelijke opgave. Zodra alles in kaart was gebracht heeft Target Fixings een aantal oplossingen doorgerekend. Aan de hand van de verschillende scenarios is uiteindelijk gekozen om het monument met Barflex metselwerkwapening en Heli Pile funderingspalen te versterken.


Met de Barflex metselwerkwapening zijn eerst in de binnennmuren lateien gecreëerd om zodoende de opgetreden scheurvorming te stabiliseren. Met de Heli Pile funderingspalen is vervolgens het fundament van binnenuit gestabiliseerd. Hierbij was het absoluut noodzakelijk om de autenthieke details van de woning te sparen en de fundering trillingsvrij te versterken. Omdat de bestaande gemetselde fundering door de tand des tijds was aangetast zijn de funderingspalen een voor een geplaatst en aangestort om zo verdere verzakking van het bestaande fundament en aantasting van de constructie te voorkomen. Toen bleek dat het fundament onder een bestaande wand compleet overhelde is er door Target Fxings een speciale betonconstructie gestort die ook deze beweging stopt.

Zodra de werkzaamheden aan de binnenzijde waren afgerond hebben wij ons naar buiten verplaatst. Hierbij is eerst een latei gecreëerd met Barflex metselwerk wapening. De voegen zijn hierbij tot op een diepte van circa 8 cm uitgeslepen. Zodra de metselwerkwapening was geplaatst is ook aan de buitenzijde het fundament van de boerderij versterkt. Ook hier was het noodzakelijk om  de funderingspalen trillingsvrij te plaatsen en het bestaande fundament zo veel mogelijk te ontzien.

In totaal zijn 24 Heli Pile Funderingspalen geplaatst met een lengte van ca. 6 meter die een minimale belasting kunnen opvangen van 3 ton per paal. Daarnaast is over een gezamelijke lengte van 60 meter een latei in het metselwerk gecreëerd. De scheurvorming en verzakkingen zijn  hiermee gestabiliseerd en een stukje bouwkundige geschiedenis in Friesland is bewaard gebleven.